Contact

Wilt u sparren over een integriteitskwestie? Bel ons vrijblijvend!

Meer informatie?

Bel of stuur ons een email!

Ongewenst gedrag op de werkvloer wordt een steeds groter aandachtspunt voor veel organisaties, ook gelet op de maatschappelijke aandacht hiervoor. Twentestad kan uw organisatie op diverse manieren ondersteunen bij dit onderwerp. Bijvoorbeeld door het doen van een onderzoek naar een concrete melding. Ook kunnen wij u bijstaan door het uitvoeren van een nulmeting, zodat u te weten kunt komen hoe er in uw organisatie door medewerkers naar (ongewenste) omgangsvormen wordt gekeken en wat hun eventuele ervaringen hiermee zijn.

Twentestad ondersteunt organisaties in zowel de publieke als private sector op het gebied van integriteit. Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met integriteitsvraagstukken, die lastig en complex kunnen zijn. Wij bieden organisaties hierbij ondersteuning. Dat doen wij op verschillende manieren. Door het uitvoeren van integriteitsonderzoeken, het  geven van advies en het verzorgen van integriteitstrainingen en workshops.

Heeft u als organisatie te maken met diefstal, verduistering, misbruik van bedrijfsgoederen, ongeoorloofd verzuim of andere gedragingen die het daglicht niet kunnen verdragen, dan kan een bedrijfsrechercheonderzoek uitkomst bieden. Bijvoorbeeld omdat u graag de betrokken medewerker op heterdaad wilt betrappen. Ook kunt u hiermee een signaal afgegeven richting de organisatie dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd. In sommige gevallen kan het wenselijk of noodzakelijk zijn dat verdergaande onderzoeksmethodieken worden ingezet, zoals bijvoorbeeld observatie. Een dergelijke methodiek mag niet zomaar worden ingezet. De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit spelen hierbij een grote rol.

Wanneer uw organisatie een nieuwe medewerker aanneemt, kan het wenselijk zijn om deze persoon te laten screenen. Zeker wanneer het gaat om de invulling van een zogenaamde kwetsbare functie. Bijvoorbeeld wanneer de nieuwe medewerker veel te maken gaat krijgen met gevoelige c.q. vertrouwelijke informatie of indien hij of zij verantwoordelijk is voor grote budgetten. Een pre-employment screening kan in zo’n geval raadzaam zijn. Ook gemeenten hebben te maken met dit soort screeningen. Tegenwoordig is het zelfs een verplichting voor gemeenten om nieuwe bestuurders aan een risicoanalyse integriteit te onderwerpen. Een screening kan ook uitkomst bieden wanneer uw organisatie zaken gaat doen met een nieuwe partij.

Indien u preventief wilt werken aan een veilige en integere organisatie om zo te voorkomen dat medewerkers misstappen begaan of integriteitsschendingen plegen, verzorgen wij graag een workshop voor u. Workshops zijn bij ons maatwerk en altijd interactief. Wij informeren u graag over onze mogelijkheden.

Heeft u te maken met een integriteitsvraagstuk of een dilemma? Wij adviseren u graag hoe u hiermee om kunt gaan. Wij bieden ook ondersteuning bij het opstellen van uw integriteitsbeleid. De meeste organisaties hebben inmiddels integriteitsbeleid en een gedragscode opgesteld. Maar is dit beleid nog steeds actueel en in hoeverre herkennen medewerkers zich in het beleid? En hoe houd je de aandacht voor het onderwerp levendig? Twentestad kan hierbij ondersteunen door met u mee te denken over uw beleid en de mogelijkheden om het onderwerp binnen de organisatie op de agenda te houden. Daarnaast adviseren wij u graag over het up to date houden van uw gedragscode en andere integriteitsregelingen.

Over Twentestad

Twentestad is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gecertificeerd recherchebureau.
Onze medewerkers zijn allen gekwalificeerd particulier onderzoeker.

Onze kernwaarden: Wij zijn benaderbaar, betrokken, communicatief sterk en leveren kwaliteit.

Twentestad is een initiatief van Partners in Integriteit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Twentestad zet zich in voor het versterken van een gezonde en duurzame organisatiecultuur, waarin integer handelen de standaard is. Twentestad staat tevens voor duurzaam ondernemen met aandacht voor elkaar en onze omgeving. We streven ernaar om onze bedrijfsactiviteiten op een zo duurzaam mogelijke manier uit te voeren, met aandacht voor een leefbare maatschappij.

Twentestad wil daarnaast een positieve bijdrage leveren aan haar lokale omgeving. Daarom doneert Twentestad van elke opdracht die we uitvoeren een percentage aan Hart voor Twente. Dit maatschappelijke initiatief is er speciaal voor kinderen en jongeren uit de regio die in een zorgelijke of moeilijke situatie zitten. In een speciaal daarvoor ingerichte skybox wil Hart van Twente hen een onvergetelijke dag in De Grolsch Veste bezorgen en onvergetelijke herinneringen laten maken samen met familieleden. In overleg met opdrachtgevers kan uiteraard ook gekozen voor een ander goed doel.

Kom vrijblijvend in contact!