Contact

Wilt u sparren over een integriteitskwestie? Bel ons vrijblijvend!

Meer informatie?

Bel of stuur ons een email!

Ongewenst gedrag op de werkvloer worden een steeds groter aandachtspunt voor veel organisaties, ook gelet op de maatschappelijke aandacht hiervoor. Twentestad kan uw organisatie op diverse manieren ondersteunen bij dit onderwerp. Bijvoorbeeld door het doen van een onderzoek naar een concrete melding. Ook kunnen wij u bijstaan door het uitvoeren van een nulmeting, zodat u te weten kunt komen hoe er in uw organisatie door medewerkers naar (ongewenste) omgangsvormen wordt gekeken en wat hun eventuele ervaringen hiermee zijn.

Onderzoek ongewenst gedrag

Als er binnen uw organisatie een melding wordt gedaan van ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, is het belangrijk dat dit serieus wordt genomen en dat de melding wordt opgepakt. Een slachtoffer gaat namelijk niet over een nacht ijs voor het doen van een melding. Daarnaast is de emotionele impact van dit soort meldingen groot, zowel voor het slachtoffer als de andere betrokkenen. Seksuele intimidatie is niet de enige vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer. Ook pesten, discriminatie en andere vormen van intimidatie komen voor. In een aantal gevallen is onderzoek noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer er onduidelijkheid bestaat over wat er precies is voorgevallen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de melder en de beschuldigde beiden een andere lezing van de gebeurtenissen hebben. Ook kan een onderzoek belangrijk zijn als de impact van een kwestie dusdanig groot is binnen de organisatie dat er eerst duidelijkheid moet komen over de feiten, voordat de organisatie (rechtspositionele) maatregelen kan treffen

Nulmeting

Zijn er in uw organisatie geen concrete signalen of meldingen over ongewenst gedrag, maar heeft u vermoedens dat er wel iets speelt? Of vindt u het simpelweg belangrijk om te weten hoe er in uw organisatie door medewerkers naar dit onderwerp wordt gekeken en wat hun eventuele ervaringen hiermee zijn? Onze nulmeting geeft inzicht in de mogelijke aard en omvang van dit onderwerp binnen uw organisatie.

De nulmeting bestaat uit een online enquête onder medewerkers, die volledig anoniem kan worden ingevuld. Optioneel kunnen wij daarnaast ook verdiepingsinterviews uitvoeren. De uitkomsten van de nulmeting verwerken wij in een heldere rapportage met concrete aandachtspunten voor uw organisatie. Op grond hiervan kunt u – indien nodig – vervolgacties of verbeterpunten doorvoeren om de sociale veiligheid van medewerkers binnen uw organisatie te vergroten.

Een nulmeting is bij ons altijd maatwerk en kan ook uitgevoerd worden ten aanzien van verschillende vormen van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie pesten, discriminatie, intimidatie en agressie & geweld.