Contact

Wilt u sparren over een integriteitskwestie? Bel ons vrijblijvend!

Meer informatie?

Bel of stuur ons een email!

Indien u preventief wilt werken aan een veilige en integere organisatie om zo te voorkomen dat medewerkers misstappen begaan of integriteitsschendingen plegen, verzorgen wij graag een workshop voor u. Workshops zijn bij ons maatwerk en altijd interactief. Wij informeren u graag over onze mogelijkheden.

Masterclass Integriteit

Wat betekent integriteit eigenlijk? Wat is integer handelen en wat zijn de integriteitsvraagstukken en de dilemma’s waarmee medewerkers van een organisatie kunnen worden geconfronteerd? In de Masterclass Integriteit gaan wij uitgebreid op deze vragen in. Het doel van de masterclass is het delen van kennis en het versterken van het bewustzijn van dilemma’s en risico’s waarmee medewerkers te maken kunnen krijgen. Dit doen wij aan de hand van casuïstiek en dilemma’s uit de werkpraktijk. Deelnemers aan de masterclass zullen tijdens de workshop groepsgewijs aan de slag gaan met een casus, waarbij de gedragscode en het integriteitsbeleid van de organisatie wordt betrokken. Daarnaast gaan de deelnemers een aantal specifieke dilemma’s bespreken en ontleden. Wij bieden daarbij een methodiek om dilemma’s te analyseren en tot actie te komen

Dilemmatraining

Integriteit is een breed begrip en kan toezien op allerlei situaties. Vaak wordt daarbij gedacht aan grote zaken zoals corruptie en fraude. Maar integriteit kan ook over kleinere, alledaagse dingen gaan. Spreek je een collega wel of niet aan? Is het nodig om iedere nevenfunctie bij je leidinggevende te melden? En spreek je jouw twijfels uit over enkele relaties van de externe partij waar jullie zo prettig mee samenwerken? Bij dit soort vragen spreken we van dilemma’s. Hiermee gaan wij aan de slag in de dilemmatraining. Tijdens de dilemmatraining gaan deelnemers in kleine groepjes aan de slag met het analyseren van dilemma’s. De methode waar wij mee werken is gebaseerd op het zevenstappenplan van morele oordeelsvorming. Met behulp van het stappenplan analyseer je voor welke keuze je staat bij een specifiek dilemma, welke waarden bij de keuzes horen en hoe je die vervolgens weegt. Het stappenplan zorgt er voor dat medewerkers ook na de training een gemeenschappelijk handvat hebben om met dilemma’s om te gaan.