Contact

Wilt u sparren over een integriteitskwestie? Bel ons vrijblijvend!

Meer informatie?

Bel of stuur ons een email!

Heeft u als organisatie te maken met diefstal, verduistering, misbruik van bedrijfsgoederen, ongeoorloofd verzuim of andere gedragingen die het daglicht niet kunnen verdragen, dan kan een bedrijfsrechercheonderzoek uitkomst bieden. Bijvoorbeeld omdat u graag de betrokken medewerker op heterdaad wilt betrappen. Ook kunt u hiermee een signaal afgegeven richting de organisatie dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd. In sommige gevallen kan het wenselijk of noodzakelijk zijn dat verdergaande onderzoeksmethodieken worden ingezet, zoals bijvoorbeeld observatie. Een dergelijke methodiek mag niet zomaar worden ingezet. De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit spelen hierbij een grote rol.

Wij onderscheiden diverse vormen van bedrijfsrechercheonderzoek

Fraudeonderzoek

Vertrouwt u bepaalde declaraties of facturen niet, heeft u het idee dat er wordt gesjoemeld met de rittenadministratie of wordt er geld overgemaakt naar rekeningen die u onbekend zijn, dan kunt u overwegen om dit te laten onderzoeken. Hiermee verkrijgt u duidelijkheid over wat er precies aan de hand is.

Onderzoek ongeoorloofd ziekteverzuim

Een medewerker is al langere tijd wegens ‘ziekte’ afwezig. U ontvangt echter signalen dat de medewerker ondertussen elders werkzaam is of dat hij voor zich zelf begonnen is. Een onderzoek kan het bewijs hiervan leveren en kan u als werkgever in staat stellen om een ontslagprocedure te starten. Dit bewijs kan bijvoorbeeld worden geleverd door een tijdelijke observatie van de werknemer.

Onderzoek diefstal / verduistering

Verdenkt u een van uw medewerkers van diefstal of verduistering of verdwijnen er steeds goederen uit uw magazijn en heeft u geen idee wie van uw medewerkers hierbij betrokken is? Een onderzoek kan uitkomst bieden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een verborgen camera in de ruimte waar de goederen verdwijnen. Hiermee kunt u mogelijk iemand op heterdaad betrappen.

Onderzoek misbruik bedrijfsmiddelen

Wordt er wel heel veel getankt met de tankpas van de zaak, wordt er in het weekend regelmatig zonder uw toestemming gereedschap van de zaak mee naar huis genomen of wordt de bedrijfsauto ook gebruikt voor privéritjes? Dit soort zaken betitelen we als misbruik van bedrijfsmiddelen. Hierdoor lijdt uw bedrijf schade. Met een onderzoek wordt niet alleen het misbruik beëindigd, er wordt ook een signaal mee afgegeven richting de organisatie dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd.

Onderzoek lekken van informatie

Het lekken van informatie is een veel voorkomende integriteitsschending. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het (al dan niet online) doorspelen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar een concurrent of het doorspelen van bepaalde informatie naar de media om het bedrijf of een medewerker in diskrediet te brengen. Dit kan uw bedrijf veel schade opleveren. Een forensisch digitaal onderzoek kan uitkomst bieden.

Twentestad maakt gebruikt van diverse onderzoeksmethodieken. Lees hier verder…..

Bewijsvergaring rechtszaak

Ben u als advocaat betrokken bij een complexe rechtszaak en wilt u dat bepaalde beweringen worden getoetst?
Of bent u op zoek naar bewijs of informatie dat uw betoog kan ondersteunen, maar heeft u niet de expertise of de tijd om dit zelf uit te zoeken, dan staan wij u graag bij met een onderzoek.