Contact

Wilt u sparren over een integriteitskwestie? Bel ons vrijblijvend!

Meer informatie?

Bel of stuur ons een email!

Twentestad ondersteunt organisaties in zowel de publieke als private sector op het gebied van integriteit. Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met integriteitsvraagstukken, die lastig en complex kunnen zijn. Wij bieden organisaties hierbij ondersteuning. Dat doen wij op verschillende manieren. Door het uitvoeren van integriteitsonderzoeken, het  geven van advies en het verzorgen van integriteitstrainingen en workshops.

Integriteitsonderzoek

Als binnen uw organisatie het vermoeden bestaat van een misstand of het vermoeden dat een medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan een integriteitsschending, dan kan een integriteitsonderzoek uitkomst bieden. Met een dergelijk onderzoek worden de feiten en omstandigheden in kaart gebracht en kan het handelen van een medewerker worden afgezet tegen de geldende wet- en regelgeving. Onderzoeksmethodieken die hierbij kunnen worden ingezet zijn onder meer het horen c.q. interviewen van betrokkenen, het doen van dossieronderzoek en het onderzoeken van email- en computerbestanden (forensisch digitaal onderzoek). Op grond van het onderzoek kan de organisatie zo nodig vervolgmaatregelen treffen, zowel rechtspositioneel als organisatorisch. Een onderzoek kan ook leiden tot rehabilitatie van een medewerker, als uit het onderzoek naar voren komt dat er geen sprake is geweest van een integriteitsschending.

Integriteitsadvies

Heeft u te maken met een integriteitsvraagstuk of een dilemma? Wij adviseren u graag hoe u hiermee om kunt gaan. Ook bieden wij organisaties ondersteuning bij het opstellen van hun integriteitsbeleid. De meeste organisaties hebben inmiddels integriteitsbeleid en een gedragscode opgesteld. Maar is dit beleid nog steeds actueel en in hoeverre herkennen medewerkers zich in het beleid? En hoe houd je de aandacht voor het onderwerp levendig? Twentestad kan hierbij ondersteunen door met u mee te denken over uw beleid en de mogelijkheden om het onderwerp binnen de organisatie op de agenda te houden. Daarnaast adviseren wij u graag over het up to date houden van uw gedragscode en andere integriteitsregelingen.

Integriteitsworkshops

Indien u preventief wilt werken aan een veilige en integere organisatie dan verzorgen wij graag een workshop voor u. Workshops zijn bij ons maatwerk en altijd interactief. Wij informeren u graag over onze mogelijkheden. Hier leest u meer over ons aanbod.

Contact

Wilt u sparren over een integriteitskwestie? Bel ons vrijblijvend!

Meer informatie?

Bel of stuur ons een email!