Onderzoeksmethodieken

Twentestad maakt gebruikt van diverse onderzoeksmethodieken. De inzet hiervan verschilt per onderzoek. In veel onderzoeken kan worden volstaan met reguliere methodes zoals openbronnen onderzoek, dossieronderzoek en interviews met betrokkenen. In sommige zaken is het echter nodig om verdergaande methodieken in te zetten zoals bijvoorbeeld observatie. Wij werken volgens de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus. Dit houdt onder meer in dat bij het bepalen van de inzet van de methodieken altijd de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit een rol spelen. Dat betekent dat bij voorkeur de minst ingrijpende onderzoeksmethode moet worden ingezet en dat deze terughoudend moet worden ingezet.

In vrijwel alle bedrijfsrechercheonderzoeken wordt gebruik gemaakt van openbronnen onderzoek om informatie over personen of een organisatie te achterhalen. Denk bijvoorbeeld aan sociale media en aan semi openbronnen zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en Experian.  Ook bij een pre-employment screening is het nut van een openbronnen onderzoek evident.

Om bewijs te kunnen leveren van onrechtmatig handelen is veelal onderzoek van documenten en administratieve bescheiden vereist.

Het horen van betrokkenen vereist expertise. In veel onderzoeken zijn de verklaringen van betrokkenen vrijwel altijd doorslaggevend. Door opleiding en werkervaring hebben wij veel expertise op dit terrein. Alle interviews die wij tijdens een onderzoek voeren, worden middels een verslag vastgelegd. Dit kan u eveneens ondersteunen bij een eventuele procedure.

Onderzoek van digitale bestanden en digitale gegevensdragers, zoals computers en telefoons. Een dergelijk onderzoek kan uitkomst bieden om te achterhalen met wie iemand contact heeft gehad of naar wie bepaalde bestanden of berichten zijn gestuurd.

Het volgen van een persoon of voertuig of het plaatsen van een (verborgen) camera in een bepaalde ruimte van uw bedrijf, zijn vormen van observatie. Ook het gebruik van plaatsbepalingsapparatuur kan als observatiemiddel dienen, bijvoorbeeld een peilbaken onder een voertuig. Daarmee kan in kaart worden gebracht waar een bepaald persoon of voertuig is geweest.

Bij technisch sporenonderzoek kunt u denken aan een handschriftonderzoek of het onderzoeken van vingerafdrukken en DNA-sporen. Voor dit type gespecialiseerd onderzoek werken wij samen met experts in ons netwerk.