Verkiezingen & integriteit: kies voor onze risicoanalyse integriteit

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 staan voor de deur. Tegenwoordig speelt bij elke verkiezing het onderwerp integriteit een belangrijke rol. Zijn de nieuwe bestuurders wel integer? Hebben zij geen nevenfuncties die het risico op belangenverstrengeling met zich meebrengen? En hoe kan ervoor worden gezorgd dat de kansen op ondermijning worden geminimaliseerd?

Samenwerking met RJ Safety & Security: Twentse bedrijven bundelen kracht

RJ Safety & Security en Twentestad Bedrijfsrecherche gaan samenwerken op het gebied van integriteit en veiligheid. Daartoe hebben beide partijen onlangs een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Twentestad sluit zich aan bij FC Twente

Twentestad Bedrijfsrecherche heeft zich aangesloten bij de TOS Businessclub van FC Twente! We zijn er trots op om deze prachtige club te kunnen sponsoren en kijken uit naar het nieuwe voetbalseizoen. 

Vermoedens van ongeoorloofd ziekteverzuim: zo ga je ermee om

Onlangs kregen wij het verzoek om een onderzoek uit te voeren naar een medewerker die zich volgens zijn werkgever ten onrechte ziek had gemeld. De werkgever wilde graag dat wij zijn werknemer een tijdje zouden observeren om zijn vermoedens te verifiëren. Dat verzoek hebben wij niet ingewilligd. Meteen overgaan tot observatie was in dit geval een te zwaar middel. De kans is dan groot dat je als werkgever in een later stadium wordt teruggefloten door de rechter. Maar wat kun je als werkgever dan wel doen bij dit soort vermoedens? In deze blog bespreken wij aan de hand van een voorbeeldcasus wat je in een dergelijke situatie kunt doen.

Een melding seksuele intimidatie, wat nu?!

Steeds meer organisaties krijgen te maken met meldingen van seksuele intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen. Dit komt niet zozeer omdat het tegenwoordig vaker voorkomt, maar meer door een toegenomen maatschappelijke aandacht voor het onderwerp en verschuivende normen & waarden, waardoor het taboe hierop steeds meer verdwijnt. Veel organisaties en bedrijven besteden daarom in hun personeelsbeleid aandacht aan omgangsvormen en stellen bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aan. De drempel om melding te maken van ongewenste omgangsvormen wordt daardoor verlaagd, met als gevolg meer meldingen. Dat betekent dus niet per se meer problemen: het betekent dat mensen over ongewenst gedrag durven te praten.

Even voorstellen: Amber Mensink

Sinds kort werkt Amber Mensink bij Twentestad Bedrijfsrecherche. Amber heeft forensisch onderzoek gestudeerd aan het Saxion in Enschede en in 2020 haar MSc in Psychologie (met een specialisatie in conflict, risico en veiligheid) afgerond. Wij stelden Amber een aantal vragen.

Interne fraude mag niet lonen

Al wekenlang verdwijnen er kleine bedragen uit de kluis van een bedrijf. Tot de kluis hebben alleen medewerkers van het bedrijf toegang. Slechts een paar collega’s weten de code hiervan. De dader moet dus onder het personeel worden gezocht. Tijdens een werkoverleg is de diefstal al meerdere keren besproken. Uiteraard heeft niemand toegegeven hiermee iets te maken te hebben, maar ondertussen blijft er geld verdwijnen. Het management van het bedrijf twijfelt. Van de politie hebben ze te horen gekregen dat de zaak geen prioriteit heeft en de aangifte niet in behandeling wordt genomen. Moeten ze het erbij laten zitten of schakelen ze een recherchebureau in voor een onderzoek?

Werken aan een integere organisatie

Regelmatig begeleiden wij organisaties die willen werken aan integriteit. Dat kan zijn naar aanleiding van een specifiek incident, maar er zijn ook veel organisaties die preventief aandacht willen besteden aan het onderwerp. Bijvoorbeeld omdat ze het belangrijk vinden lastige thema’s bespreekbaar te maken of om de organisatienormen- en waarden levend te houden. In deze blog onze visie op werken aan integriteit.

Oprichting Twentestad Bedrijfsrecherche

Vol trots melden wij de oprichting van Twentestad Bedrijfsrecherche. Een nieuw initiatief van Christiaan Kooman & Berber Wierstra, waarmee zij zich specifiek op de Twentse markt richten.